Бизнес развитие - reflect-project.eu

Портал за бизнес проучвания.

бизнес

С прехода на пазарната икономика и съвременните възгледи и разбирания за успешен бизнес всеки „млад“ предприемач е изправен пред редица въпроси. Нуждата от аналитично и разчупено мислене е повече от необходима. Новите понятия намират място и приложение във всеки аспект от човешката дейност, а с тях безспорно е свързан и един или друг бизнес аспект. Всичко това обяснява и множеството нови понятия, дефиниции и определения на пазарното стопанство. Голяма част от тях са фрази или изрази, с които всеки се сблъсква по пътя на развитие на своя бизнес. И както във всяко нещо, така и в основата на пазарната икономика, една част е теорията, а друга практиката, но една без друга съществуването им е невъзможно. Нуждата от тълкуване“ или речник на пазарния език е все по-голяма, особено осезаемо при стартиращите свой собствен нов бизнес. Имайки предвид и, че пазарната икономика е неизчерпаема наука, която също търпи реформи, избрахме да се…
Парите са необходимост, неизбежност и активност, без които човешката дейност и стремеж към съвършенство са немислими. Парите дават възможност на всеки от нас да оцени и анализира, да прогнозира и осъществява своите житейски, творчески и други намерения и способности. Без парите, в които и аспект на ежедневието да насочим погледа са немислими изучаването, представянето и управлението на пазарната икономика и съвременната Вселена от финансови асоциации. Това прави и теорията на парите в основата на всяка човека дейност от съществено значение, както и задължителна съвкупност от познания на редица мениджъри и банкери. Последните имат силния мотив техният бизнес да успява и да търпи еволюция. Днес е невъзможно да се срещнат хора, независимо, с какво се занимават, за които парите да нямат стойност и значение. Парите се в настоящето и в бъдещето. Те са незаменима част от човешкото мислене, житие, планове. Всеки старт на деня започва и завършва с мисълта за парите,…